MPA (professional degree)

Admission Field 

Advisor

Public administration 

Shao Rong, Ma Aixia, 

Chu Shuzhen, Feng Guozhong,

 Chen Yongfa, Ding Jinxi,

 Liang Yi, Chang Feng,

 Cao Yang,Xu Huafu,

 Xu Wei, Liu Yong Jun, 

Li Yong, Li Yibing,

 Xu Xiaoyuan, Chen Zaiyu,

 Mao Ningying, 

Yang Shuangsheng, Lu Yun