C: Chu Shuzhen(director), Chen Yongfa,Chang Feng(director),Cao Yang(director),Chen Zaiyu,Cai Wangchun,

    Cai Yue,Chen Lei,Chen Yun(vice director)

D: Ding Jinxi,Deng Lin

F: Fang Fang(director),Feng Guozhong

G: Gu Liping,

H: Huang Shaoyong,Huang Yong,Hou Yanhong,Hua Hui,Hu Xia (vice director),

J: Jiang Rong(director),

K: Kang Shanshan 

L: Ling Xiaoxian(director)Li Shuxiang,Li Wei,Liu Pengcheng,

       Li Yibing,Liang Yi,Li Yong,Lu Yun,Luo Weiguo,Liang Yi(director),

       Liu Yongjun,Li Hongchao(director),Ling Xiaoxian,Li Jun

M: Mao Ningying,Mao Ningying(director),Ma Aixia

N: Nie Qingji

S: Shi Heyou,Shao Rong,Sun Yunlong

T: Tian Lei,Tang Wenxi

W: Wu Fang,Wu Mei,Wu Youping,Wei Guan,Wu Jing,Wu Kailin,Wang Xingli

X: Xu Lihua,Xu Wei,Xi Xiaoyu,Xu Huaifu,Xie Yucheng

Y: Yang Junge,Yu Meina,Yan Jianzhou,Yi Hongyan,Yu Zheng,Yang Junge(part-time)

Z: Zhuang Qian,Zhang Wenjie,Zhou Qian,Zhang Kun